BAF'tan Eğitim Bakanlığı'na açık mektup

Bulgaristan Adalet Federasyonu (BAF) Başkanı Sezgin Mümin, Eğitim 
Bakanı Prof. Nikolay Miloşev'e okullarda ana dili Türkçenin zorunlu 
dersi olarak okutulmasıyla ilgili açık mektup gönderdi. Mektubun 
kopyaları da Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev ile Başbakan Marin 
Raykov'a gönderildi. 
Mektupta Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı öğrencilere, ana dili 
Türkçenin zorunlu ders olarak okulması konusunda önceki Eğitim 
Bakanı'na da birçok kez çağrıda bulunulduğu ifade etti. Ancak alınan 
cevaplarda Bulgaristan Cumhuriyeti'nin resmȋ dili yalnızca Bulgarca 
olduğu için öğrencilere sadece Bulgar dilinde eğitim verilebileceği 
tezi savunulduğu yazıyor. BAF Başkanı mektubunda bununla ilgili şu 
sözlere yer verdi: 
Ben ve birkaç yüz bin Türk kökenli ve Müslüman Avrupa ve Bulgaristan 
vatandaşı, Bulgaristan Cumhuriyeti'nin resmȋ dili Bulgarca olup 
kurumlara aslında çözülmeyen, Türkçe konuşanların çoğunlukta olduğu 
yerlerde belediye düzeyinde resmȋ dillerin Türk dili ile Bulgar dili 
olması fikrinin pekiştirilmesi sorununun çözmesini önerecek imza 
toplarsak Bulgar millȋ güvenliğini ihlȃl etmiş mi olacağız. 
Sezgin Mümin "Tek isteğimiz Ulusları Hukuk ve Avrupa Hukuku'nca 
garanti edilen özel ve genel etnik-millȋ hakların titizlikle korunup 
önemsenmesi" diye belirtti. 
BAF Başkanı, Eğitim Bakanlığı'na bağlı Yüksek Okul müdürlüğü Müdürü 
Dr. Mariya Fırtunova'nın temel aldığı tüzükler ile kanunların, 
azınlıkların haklarını koruma açısından Avrupa kanunlarına uymadığının 
altını çizdi. Sezgin Mümin, açık mektupta Eğitim Bakanı'na "Ana 
dilinin zorunlu ders olarak okutulması" kampanyasını başlattığını da 
bildiriyor ve Türklerin yaşadığı bölgelerde sokak protestosuyla ve 
dersleri boykot ederek değil de, Eğitim Bakanı ve Bakanlık'taki 
uzmanlarla karşılıklı saygı ve diyaloğa dayalı olarak çözülmesi 
dileğinde bulundu. 

Aydın Osman | AJANS BG