HÖH 2013 Genel Seçim Parti Mesajı Yarışması Düzenliyor


12 Mayıs günü yapılacak olağanüstü Genel seçimde kullanılmak üzere, ülkenin üçüncü mevcut siyasi gücü Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi, 2013 Genel Seçim HÖH Parti Mesajı adlı yarışma düzenliyor. 
Yarışmada birinci yerde kalana 1 000, ikinci yerdekine 500 ve üçüncü yerde kalan mesaja 300 Lev para ödülü var.
Gençlik Kolları tarafından yürütülen yarışmada bazı kısıtlamalar da var:
1. Bulgaristan ve Avrupa Birliği Kamuoyunun güncel siyasi gündemini yansıtacak.
2. Hoşgörü ruhu içerisinde HÖH'ün erkinci (liberal) siyaset felsefesiyle tutarlı olacak.
3. Olumlu, etkileyici ve Bulgaristan vatandaşlarından en geniş kitlelere yönelik olacak.
4. Özgün olup en kısa biçimde seçim kampanyasını tanıtmak için fikir ve ifade olarak ilkeden uygulanabilir olacak.
5. Mesajın Bulgar Dilinde yazılması ve daha önce benzer etkinliklerde kullanılmamış olacak.
Bununla birlikte bazı kurallar da var:
1. Reşit olan tüm Bulgaristan vatandaşlarının yarışmaya katılma hakkı var.
2. Her mesaja ilişkin bir adet A4 sayfa dolusu 12 büyüklüğünde Times New Roman yazı biçiminde yazılmış mesaj destekleme (isteklendirme/motivasyon) yazısı yazmalıdır. 
3. Her yarışmacı şeklen belirlenmiş katılım istek belgesi dolduracak ve orada;
    - oluşturdukları mesajların açıklanması, yayılması ve tanıtılması konusunda imzalı olarak rızasını beyan edecek.
    - eserlerin yazarlık haklarının kendilerine ait olduğunu beyan edecek. 
Teklifler yazılı veya taralı biçimde 24 Mart 2013 tarihi de dahil olmak üzere secretary@mdps.bg elektronik posta adresine gönderilecek.
Kazananlar 27 Mart 2013 günü www.mdps.bg sayfasında ilan edilecek.
Ödüller HÖH Genel Başkanı Lütvi Mestan tarafından gençlik kollarının yapacağı Ulusal toplantısında verilecek.

haber.bg