Büyükelçi Aramaz, Rusçuk'ta Bahar şenliklerine katıldı

T.C. SOFYA BÜYÜKELÇİSİ SAYIN İSMAİL ARAMAZ sözunde durdu ve 3 Nisan
Rusçuk ziyaretinde söylediği gibi TİKİD GÜNEŞ tarafından düzenlenen 2.
BAHAR ŞENLİKLERİ'ne - 5 Mayıs'ta şenliklerin açılışına katıldı.
TİKİD GÜNEŞ tarafından düzenlenen BAHAR ŞENLŞKLERİ Semerciköyünde
konserle başladı ve iki gün süren BALKANLARDA NBAHAR KUTLAMALARI
Uluslararası Sempozyumunla devam etti.
Son günlerde muhtarlık tarafından hazirliklar, Semerciköyünde bayram
havası yarattı - köye ilk defa bir Türkiye Büyükelçisi gelecekti !
Müjgan HALİLOVA /muhtar/, Viktoriya İLİEVA, Hüsein HÜSEYİN, İcran
İCRET, GÜNEŞ üyeleri ve diğer köydeşlerin desteği ile gerçekleşen
Bahar konseri, seyircilere coşkulu anlar yaşattı. HIDRELLEZ'de nişan
çıkarma ve maniler, GÜNEŞ'in çocukları sergiledi. PROSVETA okuma
evinden çocuklar ise GERGÖVDEN gelenekleri ve Bulgar dansları
sundular. Dve mogili TUNA YILDIZLARI Türk Dans Grubu ve Rusçuk İmam
Hatip Lisesi öğrencileri haraketli dansları uzun uzun alkışlandı. TRT
- İzmir ses sanatçısı Hüseyin Yaltırık - Rumeli Türkileri sundu.
Misafirlerin arasında T. C. Sofya Büyükelçisi İsmail ARAMAZ ile
birlikte T.C. Burgas Başkonsolosu Cem ULUSOY, Eski Büyükelçi Ümit
PAMİR, T.C. Gümülcine Başkonsolosu eşi Esin SARNİÇ, Batı Trakya'dan
BAKEŞ Genel Müdürü Pervin HAYRULLAH da vardı. Heyet muhtarlık
binasında Etnografya müzesi ve camii ziyeretinde de bulundu.
Rusçuk Tarih müzesinde devam eden şenlikler BALKANLARDA BAHAR
KUTLAMALARI Uluslararası sempozyumunla devam etti. Birinci oturumda
Yrd.Doç.Dr. Volkan ERTÜRK - ÇERNOVİ ve RUSÇUK tarihinden başlayarak -
Hıdrellez kutlamaları hakkında konuştu. Yunanistan'da Batı Trakya
Türkleri'nin Hıdrellez kutlamalarını Pervin HAYRULLAH anlattı. Doç.
Dr. Hüseyin YALTIRIK ise RUMELİ TÜRKÜLERİNDE BAHAR KONUSU' nu büyük
titizlikle hazırlayan film ve slayt gösterilerinle sundu.
İkinci oturumda Varna, Dobriç, Kırcaali ve Razgrad Türk dernekleri
temsilcileri yörelerinde Hıdrellez kutlamalarını tanıttı. Rusçuk Tarih
müzesinde çalışan folklor uzmanı Desislava TİHOLOVA ve Osmanlı dönemi
uzmanı Teodora BAKIRCİEVA, Bulgarların takviminde Bahar kutlamalarını
ve Kuzey - Doğu Bulgaristan Müslümanlarının Yağmur duası geleneklerini
tanıtmış oldular. Rus klubu başkanı Mavlüha STANÇEVA ise rusların
bahar geleneklerinde MASLENITCA ve Bulgarların Zagowezni geleneklerini
kıyasladı. Bilim adamları ve dernek temsilcileri ciddi çalışmaları
sonucunda - Doğa din, dil ve ırk ayrımı yapmıyor ve geleneklerimiz
büyük bir kitaba benziyor, sayfalarını iyi okuyarak - çocuklarımızı da
öğretmemiz şart olduğunu anlamış olduk.
İki gün süren sempozyum katılımcılara yararlı olduğunu ve yeni
fikirler meydana atıldığını görmüş olduk. Rusçuk'ta ilk defa bir Türk
Kültür derneği böyle bir Uluslararası sempozyum düzenlemiş oldu.
Organizasyonda emeği geçen üyelerimiz - Gönül ve Mithat MEHMET,
Seliha ve Metin EBAYZER, Emel BEYZAT, Fernas MUSTAFA, İbram HASANOV'a
cani gönülden teşekkürlerimizi sunuyor, kutsal çalışmalarında
başarılarının devamını diliyoruz!


TİKİD GÜNEŞ Başkanı: Mecbure EFRAİMOVA