Savaşın 100. yılında barış konuşuluyor

Grand Cevahir Otel'de, iki ayrı salonda gerçekleşen öğleden önceki ve
sonraki oturumlarda Balkan Savaşlarının Balkanlara yansıması, Balkan
Savaşlarının Bulgaristan, Sırp, Romanya, Arnavutluk kaynaklarında
nasıl yer aldığı, tarih ve askeri kaynaklarda özellikle asker
günlüklerine nasıl yansıdığı anlatıldı. Gazetecilerin tuttuğu notlar
ve 1912-1913 yılları arasında savaş esnasında cephede ve savaş sonrası
çekilen ve tarihe ışık tutan fotoğraflar dinleyicilerle paylaşıldı.

Doç Dr. Snezhana Petrova Dımıtrova, Balkan Savaşları'nın Diğer
Tanıkları ve Arşivine Dair; Asker Mektupları ve Günlükleri başlıklı
sunumunda, günlüklerden pasajlar aktararak savaşın psikolojik ve
sosyal yönüne ve yaşanan travmalara değindi. Dimitrova, mevcut
kaynaklara ek olarak 2012 yılında Bulgaristan'da yayınlanan ve bir
rahibin savaş hatıralarının yer aldığı kitabın Balkan Savaşları
açısından önemli bir eser olduğunu ifade etti. Dimitrova konuşmasının
sonunda gerek Bulgar ve gerek Türk kaynaklarında Balkan savaşı ile
ilgili bilgilerin paralel olduğunu ifade ederek, "Balkan Savaşlarının
iyi değerlendirilmesi için arşiv belgelerinin duygusallıktan
arındırılıp rasyonel bir şekilde değerlendirilmesi gerekir" dedi.
Doç. Dr. Hüseyin Mevsim de, Bulgarlar için Osmanlı topraklarına
gönderilen Prof. Dr. Boğdan Filov'un Balkan Savaşları Günlüğü başlıklı
konuşmasında Lalapaşa, Pınarhisar ve Kırklareli ve köylerinde
topladığı bilgilerden bahsederek çektiği fotoğrafları gösterdi.
Kendisi Bulgaristan'dan gelen Türk ailelerden olan Doç Dr. Mevsim,
incelemelerinde Filov'un tarihe olan saygısını gözlemlediğini ve
Edirne alınmak üzereyken Bulgar Genel Kurmayına Selimiye Camii ile
ilgili bir rapor sunduğunu ve bu raporda, "Selimiye Camii ve
içerisinde bulunan kütüphane ve değerli eserler yakılıp yıkılmamalı,
mutlaka korunmalı ve özenle saklanmalı" şeklinde uyarıda bulunduğunu
aktardı.

Ege Üniversitesi'nden Yrd. Doç Dr. Turgay Cin de "Türk Yunan
İmparatorluğu Gerçeği" başlıklı sunumunda "Türk- Yunan Konfederasyonu"
fikrinin teorisyeni Dimitri Kiçikis ve tezini anlattı. Kiçikis'in
Türkiye'de 1996 yılında "Türk Yunan İmparatorluğu" isimli bir
kitabının yayınlandığını kaydeden Yrd. Doç Dr. Cin, "Kiçikis
Türkiye'de 5-6 Ekim 2011 tarihlerinde, "Yunanistan'ı Ancak Türkiye
Kurtarabilir" yönündeki açıklamalarıyla yeniden gündeme geldiğini
hatırlatarak şöyle devam etti:
"Kiçikis'in savunduğu görüşün fikir babası Rigas Fereos'tur. Esasen
Türkiye'nin federasyona dönüştürülmesi ya da Türk-Yunan
Konfederasyonu'nun veya Balkan Konfederasyonunun kurulması
düşüncesinin çok yeni olmadığı da bilinmektedir. Rigas Fereos
Velestinlis, Yunanistan'da vatan şehidi ve 1821 tarihli Türklere karşı
Yunan isyanının öncüsü olarak anılmaktadır. R. Fereos, Roma
İmparatorluğu'ndan nasıl kan dökülmeden Bizans İmparatorluğu'na
geçilmişse, Osmanlı Türk İmparatorluğu'ndan da yine kan dökülmeden ve
savaşsız bir biçimde Bizans İmparatorluğuna nasıl geçileceği ve
oluşturulacak modern devletin sınırlarının da Bizans İmparatorluğu'nun
sınırlarına kadar genişletilmesi arzusunu ifade etmiş ve bu fikrini
ortaya atmıştır."

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Türkeş de Soğuk
Savaş Sonrası Dönemde Balkanlar'da Güvenlik ve İstikrar Arayışlarından
bahsederek kalıcı istikrarın niçin sağlanamadığına değindi.
Prof. Dr. Kemal Turan da oturum sonunda, "Sınırların kaldırıldığı,
barış ve huzur dolu bir dünyada yaşama arzusu her geçen gün daha da
artıyor" dedi.
Oturumlar sonrası Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve
Bağcılar Kaymakamı Veysel Yurdakul, sempozyumda tebliğ sunan
akademisyenlere plaket vererek teşekkür etti. Başkan Çağırıcı, üç gün
boyunca gerçekleşecek uluslararası sempozyumda yerli ve yabancı
konuşmacıların sunduğu tebliğlerin bir kitap haline getirileceğini
belirterek, "Balkan Savaşlarının daha iyi anlaşılması açısından çok
değerli görüşler ortaya kondu. Sanırım tarihe ışık tutacak çok değerli
bir kaynak olacak. Bir daha savaşların yaşanmaması için, ölümler, göç,
toplumsal travma ve ekonomik gerilemelerin iyi okunup anlaşılması
gerekiyor." diye konuştu.