Vidin şehrinde işsizlikle nasıl mücadele ediliyor

Bulgaristan’ın kuzeybatısında ve Tuna nehrinin kıyısında bulunan Vidin şehri, hep sona ermeyen piyasa ekonomisine 23 yıllık geçişin bütün olumsuz yanlarını yaşamaktadır. Durgun iş ve işsizlik, birçok Bulgaristan şehrine has olan sorunlardır. Ancak Vidin’de durum biraz daha mürekkep, çünkü kuzeybatı şehrini Bulgaristan’ın geri kalan kısımlarına bağlayan altyapı kötü durumdadır. Bu ise, üretmek ve yeni iş yeri yaratmak zorunda olan iş için en ciddi engellerden biridir. Vidin şehrinin ve bölgesinin sakinlerinin büyük bir bölümü, çoğunlukla başkentte olmak üzere diğer yerlerde geçinim sağlamaya başlamıştır. Bazı Vidinliler, gurbet için daha uzaklara gitmişlerdir. 
İstatistik verilerine göre Vidin’deki işsizlik, ülke genelinin ortalamasının üzerindedir. Yurtiçinde çalışabilen nüfus arasında işsizlik oranı yüzde 22 oranındayken Vidin’deki işsizlik oranı yüzde 16.18 oranındadır. Vidin Belediye Başkanı Gergo Gergov, “Buradaki insanlara iş bulmak, kısa vadede çözümünü bulamayan bir sorundur. Eğer bu sorunu çözebilirsek belediyemizin çehresini kesinlikle değiştireceğiz” diye söyledi. Vidin Belediyesi, kurum olarak bütün bölgede en büyük işverendir. Gergo Gergov’a göre bu son derece kaygı vericidir çünkü bir ekonominin temeli küçük ve orta ölçekli işin canlanması olmalıdır. Yine de devletin Avrupa programlarının finansmanıyla yarattığı sübvansyonlu istihdam, daha da büyük bir yoksulluğa düşen işsizlerin sayısında artıştan daha iyidir. Geçen sene ve bu yılın ilk üç ayı için Vidin belediyesi yaklaşık 500 iş yeri açmıştır. 

© Fotoğraf: Radyo Vidin
Gergo Gergov şu açıklamada bulundu: “19 Eylül 2012 yılında “Yeni Seçim – Gelişim ve İstihdam” projesine çalışan 105 kişiye şehsen iş sözleşmelerini sundum. Bu kişiler, kaza, afet ve avarya durumlarında kurtarıcı olarak çalışıyor. “Sosyal Yardımlardan İstihdama Kadar” programı çerçevesinde ise 126 kişi kışın acil avarya durumlarında istihdam edildi. “Kariyere Start” programındaysa iki kişi iş buldu. Bu yılın Mayıs ayına kadar 91 kişi de enegelli insanların kişisel yardımcıları olarak çalışıyor. Toplam 200 kişi “İstihdam İçin Destek” projesinde işe başladı. İnsanların yaptıkları, şehrimiz için yararlı.” 

Vidin şehrinin belediye başkanına göre bu programların amacı, belli bir insan sayısının istihdam edilmesi ve ücret alması değil, uzun zaman işsiz olanların iş için alışkanlık kazanması ve sosyal yardımlara güvenmek yerine kendilerine iş aramasıdır. Tabii şehrideki en büyük işveren iş olmalıdır. 

Gergo Gergov şöyle devam etti: “Bölgemizdeki iş önünde ciddi zorluklar olduğu, ciddi bir sorundur. En önemli sorun, coğrafi faktörler teşkil ediyor. Vidin ve Sofya’yı birbirine bağlayacak iyi bir altyapının eksikliği, engel oluşturuyor. Tuna Köprüsü 2 kurulmadan önce üreticiler ve tüccarlar, Tuna nehrinin Avrupa ile iş ilişkilerinin gelişmesi konusunda sunduğu önceliklerden faydalanmayı hiç düşünmüyordu. Çünkü feribot ile ulaştırma, çok pahalı ve güvensiz bir ulaşım olanağıdır ve buna güvenmemelidir. Şimdiye kadar bölgemizdeki üreticiler, yurtiçinde piyasalar aramıştır. Ama bu da kaygı verici, çünkü Montana ve Vratsa şheirleri başkente 100-150 kilometre ile daha yakındır. Bu, Vidin üreticilerinin mallarını otomatikman rekabetsiz ve daha pahalı kılıyor.” 

İşverenlere yardım sağlanmak için birçok faktör var. Vidin’de iş yeri açan yatırımcıların ve yerel iş çevrelerinin öncelikli olması üzerinde düşünülüyor. 

Vidin Belediye Başkanı Gergo Gergov, şunları da belirtti: “Şu an iş çevrelerine sağladığımız en büyük yardım, yerel vergi ve faturaların en düşük seviyesini koruyabildiğimizdir. Oysa belediyemizin durumu ağırdır ve denge hiç de kolay sağlanmıyor. Ancak yılın başından bu yana Bulgaristan’da vatandaşların tekellere karşı protestolarıyla ilgili istikrarsız siyasi durumdan dolayı son üç dört aya nazaran şu an yarıya kadar daha az vergi toplanmıştır. Yani insanlar daha da yoksul olmaya devam ediyor ve kurumlara güvenini kaybediyor. Gelecekte iş için sağlayabildiğimiz yardım, büyük Avrupa projeleridir. Bu, istihdama da yansıyacaktır. Bu projeler, önümüzdeki iki yıl içinde hayata geçirilecek. Vidin’e 100 milyon avro tahsis edilecek.” 

Altyapı projelerinin yerine getirilmesiyle bölgenin dışlanması giderilecek, çünkü buradan iki Avrupa yolu geçiyor. Bu, Nürnberg-Berin-Dresden-Prag-Krayova-Kalafat-Vidin-Sofya-Kulata sınır kontrol noktası-Selanik’ten geçen 4 No’lu koridordur. Diğer yol, Rain, Main ve Tuna nehirlerinden geçen 7 No’lu koridordur. Bunun bir parçası, Tuna nehri üzerindeki ikinci köprü. Tuna Köprüsü 2 Mayıs ayında açılacak. 

Gergo Gergov, şunlara da işaret etti: “İlk yapılacak, Avrupa’nın bir önceliği olan Sofya’ya yeni bir demir yolunun inşa edilmesi olacak. Vratsa ve Montana şehirlerinin çevre yollarında çalışmalar yürütülüyor. Aralarında hızlı yol inşa edilmesi için bir proje vardır.” 

Tuna Köprüsü 2’nin kullanıma açılması için Bulgaristan ve Romanya tarafından buna kadar altyapı kurulmalıdır. Gergo Gergov’a göre ancak o zaman Avrupa 4 No’lu koridoru normal bir şekilde işlemeye başlayacak ve iş çevreleri bundan yararlanabilecektir. 

BNR