BAF: Türklere nefret aşılayan dersleri kaldırın!

Bulgaristan Adalet Federasyonu (BAF) Başkanı Sezgin Mümin, eğitim bakanına yazdığı mektupta Bulgaristan'daki Türk çocuklarının Türkçe eğitimi sorununu ele aldı ve okullardaki tarih kitaplarını sert dille eleştirdi.
Sezgin Mümin, Eğitim Bakanlığı'ndan ana dili Türkçenin zorunlu ders olarak okutulması sorununu çözmesini istedi ve "Sorun çözülmezse Eylül ayında ilk ders gününü boykot edeceğiz." dedi.
BAF Baikanı "Okullardaki ders kitaplarından Türklere nefret aşılayan konuları atın!" diye sert çıkıştı.

Mektup metni:

Sivil toplum kuruluşu Bulgaristan Adalet Federasyonu Başkanı Sezgin Mümin'den

Eğitim, Gençlik ve Bilim Bakanı
Prof. Dr. Aneliya Klisarova'yaM E K T U PBir kopyası Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı
Sayın Plamen Oreşarski'yeBir kopyası Bulgaristan Cumhuriyeti Millet Meclisi Başkanı
Sayın Mihail Mikov'aBir kopyası Bulgar Sosyalist Partisi Genel Başkanı
Sayın Sergey Stanişev'eBir kopyası Hak ve Özgürlükler Hareketi partisi Genel Başkanı
Sayın Lütvi Mestan'aBir kopyası Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri
Sayın Nils Muižnieks'e

Sayın Bakan,

Bulgaristan Adalet Federasyonu, Türk kökenli Bulgaristan vatandaşları ve Bulgaristan Müslümanlarının sorunları ile ilgilenen bir sivil toplum kuruluşudur. Belediye ve devlet okullarında ana dilinin zorunlu ders olarak okutulmasını talep ettiğini belirten mektup geldi.
Aşağıdaki  konularla ilgili daha kapsamlı yanıtlamanızı talep ederek sizlere başvuruyorum:
   Bir: Etnik Türk kökenli Bulgaristan vatandaşlarının devlet ile belediye okullarında zorunlu ana dili Türkçe eğitimi almalarına olanak sağlanması için ne yapıldı?
     İki: Bulgaristan Cumhuriyeti'nin eğitim kurumlarının aşağıdaki sorularla ilgili net bir bilgisi, kılavuzu, listesi var mı:
       *bölgelerdeki değişik okullarda kendi ana dili Türkçe eğitimi alma hakkına sahip olup almamış öğrencilerin sayısı ne kadar?
       *hangi sebeplerden dolayı almadılar?
- veliler ile vasilerin, okul müdürlerine ana dilinde eğitim almak için verilen az sayıdaki dilekçeler?
- ana dilinde eğitim almak isteyen öğrencilerin yeterli sayıda olmaması, bunun sonucunda nüfusu az olan bölgelere öğretmen atamanın imkȃnsız olması?
       *öğrencilerin kendi ana dilinde zorunlu eğitim almaları için Siz ve Bakanlığınız tarafından ne yapılıyor?
        Aşağıdaki  konularla ilgili daha kapsamlı ve ayrıntılı yanıtlamanızı talep ederek sizlere başvuruyorum:
    Bir: Tarihȋ olayları doğru yansıtan çağdaş görünümlü ve içeriği çağın kriterlerine uygun olarak farklı din, dil ve kültür topluluklarından gelen insanların birlikte yaşayabilmesi için hoşgörü öğretecek ders kitaplarının yazılıp (yazar ekibince hazırlanıp) basılması için ne yapıldı?
   11 Ocak 2012 tarihinde Meclis'çe onaylanan Bulgaristan Müslümanlarının Zorunlu Asimilȃsyonunu Kınayan Bildiri'ye uygun olarak Soya Dönüş Süreci'nin ders kitaplarını doğru yansıtılmasını ve bu utan verici eylem sırasında işlenen suçların doğru yansıtılmasını ısrarla talep ediyoruz.
   Bu da, 1999 yılında onaylanan Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçevesi Sözleşmesi'ni uygulayan bir devlet olarak Bulgaristan'ın imajını artıracak ve Bulgaristan'ı demokrasi, insan hakları ve Avrupa'nın kültürel kimliğini savunup yayan bir devlet olarak tanıtacaktır.
   İki: Üç ay sonra başlayacak yeni eğitim öğretim yılı da olmak üzere gelecekte bu durumun düzeltileceğinin ve Avrupa Birliği talimatlarına ve ana dili Türkçe olan Bulgaristan vatandaşlarının haklarını sayan Avrupa ve Bulgar hukukuna uyulacağının garantisini verebilir misiniz?
     Bakanlar Kurulu'nun 2003 yılındaki 104 No'lu kararı ile ders kitabı ile yardımcı kitapçıklar yönergesi, yönetiminizdeki Bakanlığın zorunlu hukukȋ norm esası özelliği taşır, ancak ben şu soruları yanıtlamanızı isterim:
     Acaba bizzat siz ve yönetiminizdeki uzmanlar, on yıl önce kurulan bu esasın "değişmez ve sonsuz" olduğunu mu düşünmekte.
    Acaba bu hukukȋ norm esası, Avrupa Birliği hukukȋ norm kriterlerine ve Avrupa hukukune ve çağdaş medeniyetlere uyup modernleşmeye tabi tutulabilir mi, bunun ileriki birkaç ayın içinde gerçekleştirme ihtimali nedir, yoksa bir on-yirmi yıl sonraya daha mı erteleyeceğiz?
    Aslında şu sorumu yanıtlamanızı isterim: Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne alınmasının ardından hükümetin bu kararı neden değişmedi?
Bulgaristan Adalet Federasyonu yönetimi, bir sivil toplum kuruluşu olarak Eylül ayının başına kadar Türk kökenli Bulgaristan vatandaşlarının ilgili yasal değişiklik taleplerini desteklemek amacıyla Facebook'ta "Ana Diline Evet" sayfası açtı.
Bu konuda duruş sergilemeleri için Bulgaristan Cumhuriyeti Belediye Kuruluşları ile karma bölgelerdeki belediye başkanlarına mektup göndereceğiz. Eylül ayının başına kadar ana dilinin zorunlu ders olarak okutulması sorunu çözülmezse ilk ders gününü protesto etmek amacıyla boykot düzenleyeceğiz.
   Sizler ya da ekibinizde sorunları değerlendirip çözüm bulacak uzmanlarla görüşmek için zaman ayıracağınızı ümit ederim.
   İnsan hak ve özgürlüklerinden sorumlu birçok Avrupa kurumlarına, göçmen dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarına girişimlerimizle ilgili peryodik olarak rapor hazırlamakta, Bulgaristan'daki Avrupa Birliği üyesi ülkelerini de bilgilendirmekteyiz.

10 Haziran 2013                                                                                  Saygılarımla:..................

Sofya                                                                                                                 (Sezgin Mümin)İletişim hattımız:
Başkan: Sezgin Mümin
                                                                                           tel.: 0879260546
                                                                                                        e-mail: ncpjustice@abv.bg
                                                                                                          Organizasyon Sekreteri:
                                                                                                         Remzi Hamdi, tel.: 0889530964


Aydın Osman | T HABER